Naša spoločnosť

Odkazy na podstránky

Tento obchod prevádzkuje spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o. so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06, Bratislava, IČO: 35 862 394, zápis: Obchodný register OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 29299/B.
Kontaktné údaje
Naše zákaznícke centrum je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 na telefónnom čísle: 0850 111 223,  02 35 448 102 alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese zakaznik@vyber.sk.
História spoločnosti
Spoločnosť Tarsago Media Group bola založená v roku 2013 a operuje na piatich národných trhoch – v Poľsku, v Rumunsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku. TMG má v každej z uvedených krajín svoju samostatnú pobočku: Tarsago Polska sp. z o.o., Tarsago Romania S.R.L., Tarsago Magyarország Kft., Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o.
V apríli 2013 spoločnosť podpísala kontrakt s americkou mediálnou spoločnosťou The Reader’s Digest Association, Inc., na základe ktorej sa TMG stala vlastníkom pôvodných firiem Reader’s Digest v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku. Navyše získala licenciu na predaj produktov značky Reader’s Digest v uvedených krajinách. V septembri 2013 TMG získala aj pobočky Reader’s Digest v Českej republike a na Slovensku.
Tarsago Media Group sa špecializuje na zásielkový obchod a vlastní rozsiahlu databázu, vyše 28 miliónov koncových zákazníkov a takmer milión obchodných emailových kontaktov. Spoločnosť má vedúce postavenie v direct marketingu na všetkých trhoch, na ktorých pôsobí.

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV