"/> 3. Tarsago Veľká hra :: Tarsago Slovensko

3. Tarsago Veľká hra

3. Tarsago Veľká hra

3. Tarsago Veľká hra je spotrebiteľskou súťažou, v ktorej účastníci môžu vyhrať niektorú zo 101 cien v celkovej hodnote 108 000 €. Hlavnou cenou je Výberová cena vo výške 100 000 eur. Ďalších 100 cien tvoria vecné ceny: 10x 2. cena – luxusné pánske hodinky zn. Arlingten v hodnote 170 €/kus, 30x 3. cena – súprava perlových šperkov v hodnote 120 €/kus60x 4. cena – stolný mixér v hodnote 45 €/kus. Výhercov uvedených cien určí žrebovanie, ktoré sa bude konať pod dohľadom notára automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Podrobné pravidlá 3. Tarsago Veľkej hry