"/> Hra o Zlatú cenu :: Tarsago Slovensko

Hra o Zlatú cenu

Hra o Zlatú cenu je spotrebiteľská hra, v ktorej účastníci môžu vyhrať 20 000 €. Zlatá cena môže byť vo forme finančnej čiastky, osobného automobilu alebo inej hodnotnej veci. Výhercu uvedenej ceny určí žrebovanie, ktoré prebehne pod dohľadom notára automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Podrobné pravidlá Hra o Zlatú cenu