"/> 4. Tarsago Veľká hra :: Tarsago Slovensko

4. Tarsago Veľká hra

4. Tarsago Veľká hra

4. Tarsago Veľká hra je spotrebiteľská hra, v ktorej účastníci môžu vyhrať niektorú zo 101 cien v celkovej hodnote 106 500 €. Hlavnou cenou je Výberová cena vo výške 100 000 €. Ďalších 100 cien tvoria vecné ceny: 30x 2. cena – súprava šperkov Elisabeth Gold s krištáľmi Swarovski v hodnote 100 €/kus, 70x 3. cena – súprava pánskych hodiniek Arlingten a opasku v hodnote 50 €/kus. (Hodnota vecných cien je uvedená vrátane DPH, ak sa uplatní podľa príslušných právnych predpisov.) Výhercov uvedených cien určí žrebovanie, ktoré sa bude konať pod dohľadom notára automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Podrobné pravidlá 4. Tarsago Veľkej hry