"/> 2. Tarsago Veľká hra :: Tarsago Slovensko

2. Tarsago Veľká hra

2. Tarsago Veľká hra

 

2. Tarsago Veľká hra je spotrebiteľskou súťažou,
v ktorej účastníci môžu vyhrať niektorú zo 101 cien. Hlavnou cenou je 
Výberová cena 100 000 eur. Ďalších 100 cien tvoria vecné ceny, konkrétne parné mopy v hodnote 55 eur/kus. Výhercov uvedených cien určí žrebovanie, ktoré sa bude konať pod dohľadom notára automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

 

 

Podrobné pravidlá 2. Tarsago Veľkej hry