Príroda plná prekvapení

PRÍRODA PLNÁ PREKVAPENÍ vám zrozumiteľnou a pútavou formou priblíži množstvo neobyčajných príbehov, ktoré sa pod povrchom všedného dňa odohrávajú v tých najrôznejších kútoch našej planéty.

36.90 €    32.70 €  • Formát: 216 x 282 mm
  • Väzba: pevná
  • Počet strán: 400
  • Cena: 32.70 € (1111,70Sk)

Prelistujte si knihu

Osemnásť tematických celkov vám otvorí nový pohľad na súvislosti, ktoré určujú chod nášho sveta.

Ako vedci zistili, že sa podnebie vyvíja?

Prečítajte si, ako klimatológovia merajú zmeny podnebia, ako predpovedajú vývoj v budúcnosti a ako získavajú presné informácie o minulosti vďaka skamenelinám.

Ako vznikajú morské vlny?

Aká je vzdialenosť medzi dvoma hrebeňmi vĺn? Prečo sa zväčšuje výška vĺn smerom k pobrežiu?

Čo sa môžeme naučiť od zvierat?

Dozviete sa, ako sa človek inšpiruje zvykmi niektorých zvierat. Prečítajte si, ako zvieratá predvídajú prírodné katastrofy. Je to neuveriteľné!

Ktoré živočíchy sú majstrami adaptácie?

Potkan hnedý je „verným” priateľom človeka. Dokáže prežiť aj za najnepriaznivejších okolností. Ktoré ďalšie živočíchy vynikajú v schopnosti prispôsobiť sa?

Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v knihe PRÍRODA PLNÁ PREKVAPENÍ.


Z obsahu

9 Príroda vo všetkých svojich podobách

1. Na začiatku všetkého

22 Zrod hviezd • Nebeské jasle
24 Červené more • Kontinent sa láme, rodí sa oceán
25 Zrod sopky • Vynorenie z hĺbok
26 Šírenie semien • Rastliny začínajú cestovaním

30 ZROD VESMÍRU

32 Liahnutie • Jemné umenie zrodu
34 Výchova mláďat v živočíšnej ríši • Škôlky a opatrovatelia
37 Výživa mláďat vo svete živočíchov • Už sa treba začať kŕmiť!
39 Začiatky života živorodých • Hotový jedinec

2. Všetko sa mení, všetko musí zaniknúť

4. Neznámy svet a neviditeľný svet
42 Pŕchnutie a zvliekanie • Výmena kabátov
44 Metamorfóza hmyzu • Dve telá za život
47 Premeny hornín • Od vápenca po mramor
48 Rast rastlín • Tajomstvo dlhovekosti

50 KEĎ SMRŤ ŽIVÍ ŽIVOT

52 Zarovnávanie reliéfu • Hory, smrteľné obry
54 Zánik hviezd • Explózie vo vesmíre
57 Starnutie • Och, protivná staroba
59 Koniec Zeme • Ohlásená smrť
83 Mliečna cesta • Cesta medzi hviezdami
85 Zem v slnečnej sústave • Výnimočná planéta
88 Hmota vo vesmíre • Stodesať celkom jednoduchých prvkov
90 Zrod Zeme • S trochou plynu a prachu...
92 CESTA DO KRAJINY EXTRÉMOV
94 Bunka • Základ života
96 Mikroorganizmy • Vždy sa nájde ešte niečo menšie
99 Miniatúrne druhy živočíšnej ríše • Užitočné či škodlivé?

1. Na začiatku všetkého

22 Zrod hviezd • Nebeské jasle
24 Červené more • Kontinent sa láme, rodí sa oceán
25 Zrod sopky • Vynorenie z hĺbok
26 Šírenie semien • Rastliny začínajú cestovaním

30 ZROD VESMÍRU

32 Liahnutie • Jemné umenie zrodu
34 Výchova mláďat v živočíšnej ríši • Škôlky a opatrovatelia
37 Výživa mláďat vo svete živočíchov • Už sa treba začať kŕmiť!
39 Začiatky života živorodých • Hotový jedinec
3. Udržanie života
62 Pohlavný dimorfizmus • Protiklady sa priťahujú
66 Hermafroditizmus • Samec a samica súčasne

68 ŽIVOT ZA KAŽDÚ CENU

72 Samovražedné rozmnožovanie lososov • Keď jedna generácia vytláča druhú
74 Vačkovce • Ohrozené deti z vaku
76 Správanie vajcorodých rodičov • Čudní rodičia
79 Dvojité rozmnožovanie pŕhlivcov • So sexom i bez neho

4. Neznámy svet a neviditeľný svet

83 Mliečna cesta • Cesta medzi hviezdami
85 Zem v slnečnej sústave • Výnimočná planéta
88 Hmota vo vesmíre • Stodesať celkom jednoduchých prvkov
90 Zrod Zeme • S trochou plynu a prachu...

92 CESTA DO KRAJINY EXTRÉMOV

94 Bunka • Základ života
96 Mikroorganizmy • Vždy sa nájde ešte niečo menšie
99 Miniatúrne druhy živočíšnej ríše • Užitočné či škodlivé?

5. Ovládnutie priestoru

104 Mechanizmy pohybu vo vode • Plávať a nepotopiť sa
106 Mechanizmy letu • Patrí im obloha
108 Ako sa živočíchy premiestňujú • Plazia sa, skáču, bežia
111 Náhodné presuny živočíchov • Kočovný život

114 VEČNÝ POHYB

116 Migrácie vtákov • Každý rok tá istá trasa
119 Živočíchy, ktoré migrujú vďaka človeku • Čierni pasažieri
120 Migrácia suchozemských cicavcov • Veľkí a malí cestovatelia
122 Migrácia morských živočíchov • Cestovanie v mori
124 Spôsoby orientácie • Vedia, kde je sever
127 Sťahovanie hmyzu • Odysea živočíchov

6. Cena za prežitie

130 Adaptácia na vodné prostredie • Život vo vode
133 Adaptácia na tmu • Život v jaskyni
134 Adaptácia na sucho • Život bez vody
137 Rýchle mutácie • Otázky v evolúcii

138 CELKOM ČUDNÍ PRÍBUZNÍ

140 Adaptácia na chlad • Zima, mne? Nikdy!
142 Ohrozené a nedávno vyhynuté druhy • Ohlásené vyhynutia
145 Druhy, ktoré neprešli evolúciou • Dedičstvo dávnej minulosti
146 Adaptácia na globálne otepľovanie • Strážiť si miesto na slnku
148 Adaptácia na mestské prostredie • Príroda uprostred mesta

7. Prírodné scenérie

154 Mnohofarebné horniny • Farebné minerály
156 Drahé kamene • Cesta do srdca nerastov
158 Farby rastlín a plodov • Rozmanitosť zvádzania
160 Zemné pyramídy, vežičky a stĺpy • Zázračná rovnováha

162 ČARO FARIEB

164 Obrana pred predátormi • Odrádzanie protivníka
166 Kvaple a travertíny • Voda, umelkyňa a staviteľka
168 Čadičové organy • Úžasné prizmatické útvary
170 Brány, tunely a priepasti • Keď príroda ovláda umenie hĺbiť
171 Paradox granitu • Vznik žulových gúľ

8. Všetko plynie...

174 Zrážky • Nech prší a nech mrzne
176 Prúdy • Rieky v mori
179 Od vĺn po príboj • Keď sa more vzdúva
180 Jazerá • Vodné nádrže

182 PUTOVANIE DAŽĎOVEJ KVAPKY

184 Rieky • Meandre života
188 Voda z hĺbok • Z tepla do chladu
190 Ľadovce • Dlhé pokojné rieky

9. Obloha, čarovný svet

194 Slnko • Obrovský jadrový reaktor
197 Fatamorgána • Keď nás svetlo klame
198 Mesiac • Spriaznené vesmírne teleso

200 V ATMOSFÉRICKOM TLAKOVOM HRNCI

202 Blesky a hromy • Rozhnevané nebo
204 Oblaky • Balet vo výške
206 Žiara na oblohe • Veľmi špeciálne efekty
209 Dúha • Vysoký farebný oblúk

10.Veľké staveniská prírody

212 Seizmicita • Pohyb zlomov
214 Sopky • Stále vo výstavbe
216 Podmorské chrbty • Továrne na oceánske platne
218 Pohoria a ostrovné oblúky • Keď oceán zatápa
220 Keď sa kontinenty zrážajú • Megazrážka v Himalájach

222 ZEM, AKTÍVNA PLANÉTA

224 Teplé miesta Zeme • Kočovné sopky
226 Útesy, bariéry a atoly • Vápencové katedrály
230 Delty • Keď zem vyhráva nad morom
232 Útesy • Súboj mora a zeme

11. Strecha nad hlavou

236 Hniezda • Útulný domov
239 Termitisko • Mrakodrap v savane

242 ŽIVOČÍŠNI INŽINIERI

244 Hniezdo tkáčskych mravcov • Od nite po ihlu
245 Vzdušná architektúra pavúkov • Majstri sietí
246 Samozvaní nájomníci • Pôvaby života v hoteli
248 Nory a tunely • Skryté domáce šťastie
251 Úľ • Činžiak pre hmyz

12. Ríša zmyslov

254 Citlivé rastliny • Dar vnímania
257 Mechanizmy sluchu • Citlivosť na vibrácie

258 MIMOZMYSLOVÉ VNÍMANIE

260 Ako živočíchy vidia • Zachytávanie svetla
262 Čuch • Nestačí mať nos
264 Hmat • Na povrchu kože
265 Chuť stavovcov • Opatrné ochutnávanie

13. Krik, mrmlanie a šepot

268 Komunikácia medzi živočíchmi • Reč tela
271 Feromóny • Chemické správy
274 Reč zvierat • Hlučný preukaz totožnosti

278 BEZ KOMUNIKÁCIE NEEXISTUJE SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

280 Reč stromov • Konverzácia medzi stromami
283 Ultrazvuky a infrazvuky • Dôverné kódy
285 Bioluminiscencia • Svetlo!

14. Blahodarnosť prírody

288 Atmosféra • Na čerstvom vzduchu
290 Magnetosféra • Pozoruhodný slnečný filter
292 Liečivá voda • Liečba v kúpeľoch

294 PRÍRODNÁ LEKÁREŇ

296 Liečiteľstvo v ríši živočíchov • Lekáreň podľa bestiára
299 Liečivé rastliny • Piliere modernej medicíny
302 Bohatstvo rastlinnej a živočíšnej ríše • Liečba budúcnosti

15. Hlad je najlepší kuchár

308 Pasce a zbrane • Ako si pochutiť čo najlepšie
311 Mäsožravé rastliny • Zelení žrúti
312 Rôzne druhy jedu • Vražedné toxíny
316 Brnenie a opancierovanie • Pevná obrana
318 Lov • Dôvtipné predátory
321 Pasívna obrana rastlín • Tŕne a iné triky

322 VÝCHOVA MLADÝCH PREDÁTOROV

326 Bluf a maskovanie • Oklamanie protivníka
329 Obranný arzenál živočíchov • Útek pred lovcom

16.Veľký hnev prírody

334 Vznik kráterov • Kozmické zrážky
336 Výbušný vulkanizmus • Keď hora vybuchne
338 Zemetrasenia • Smrtiace otrasy

340 KLIMATICKÉ CYKLY A ZMENY

344 Víchrice, cyklóny, tornáda • Prúdy atmosféry
347 Lavína pod plášťom • Keď je sneh zradný
348 Cunami • Skaza z mora
351 Zosuvy pôdy • Keď sa zem premiestňuje
352 Ničivé povodne • Keď rieky opúšťajú svoje korytá

17. Prímerie, spojenectvo a solidarita

356 Kvitnúce rastliny a opeľujúce živočíchy • Plodná spolupráca
359 Parazitizmus • Nevítaní hostia
360 Symbióza • Život bok po boku
362 Skupinový lov • Stratégie útoku

364 V TUNDRE: POPULAČNÝ CYKLUS LUMÍKOV

366 Spolunažívanie a deľba o prostredie • Život v spoluvlastníctve
367 Chov a kultúra mravcov • Združenie poľnohospodárov
368 Spolupráca medzi druhmi • Živočíšne pakty
372 Družné živočíchy • V jednote je sila

18. Rekordéri od prírody

376 Giganty prírody • Krehké kolosy
379 Herkules prírody • Nevšedná sila
380 Kráľovstvo trpaslíkov • Malí, ale odvážni
382 Majstri adaptácie • Osvedčená odolnosť
384 Najlepší atléti planéty • Rýchlejšie, vyššie, ďalej...

388 SLOVNÍČEK

392 REGISTER

Súvisiace produkty

Nespútané živly planéty Zem

Váš odvážny sprievodca zemskými zvláštnosťami. Vydajte sa tam, kde sa každý deň dejú zázraky!.

DOPREDAJ

ZĽAVA z 32,70 € na 27,90 €

  • Cena: 27.90 € (1021Sk)

Čarovný svet mláďat

Výpravná publikácia Čarovný svet mláďat vám prináša pôsobivé fotografie mláďat takmer stovky živočíšnych druhov aj veľa doplňujúcich informácií.

  • Cena: 33.90 € (1021Sk)

Veľké udalosti prírody

Vďaka knihe Veľké udalosti prírody máte jedinečnú možnosť vrátiť sa k najkrajším záberom slávneho rovnomenného seriálu BBC. Úžasné fotografi e prírody najrôznejších kútov sveta a komentár reportérov a kameramanov vám pripraví naozaj nezabudnuteľný zážitok.

  • Cena: 33.60 € (1012Sk)

MOTORISMUS V SRDCI EVROPY

24.90 € (0Sk)

Encyklopédia hrózy a strachu

32.70 € (985Sk)

Príroda plná prekvapení

32.70 € (1111,70Sk)

Veľké udalosti prírody

33.60 € (1012Sk)