"/> Podmienky používania stránky www.vyber.sk :: Tarsago Slovensko

Podmienky používania stránky www.vyber.sk

Vitajte na webovej stránke www.vyber.sk. Túto stránku prevádzkuje a vlastní Tarsago Slovensko, s.r.o. Váš prístup na stránku a jej používanie podlieha nasledujúcim podmienkam. Používaním stránky prijímate tieto podmienky používania. Prečítajte si ich, prosím, pozorne skôr, než začnete používať stránku.

1. Prístup
2. Správanie sa používateľov
3. Práva z duševného vlastníctva
4. Odkazy a reklama
5. Súťaže
6. Zmeny podmienok

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Prístup

Tarsago Slovensko, s.r.o., si vyhradzuje právo odmietnuť Vám prístup alebo používanie celej alebo časti stránky bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa zapojíte do akejkoľvek činnosti, o ktorej je Tarsago Slovensko, s.r.o., podľa vlastného uváženia presvedčený, že:

 • porušuje akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto podmienok používania, alebo
 • porušuje práva Tarsago Slovensko, s.r.o., alebo tretích strán, alebo
 •  je akokolvek nevhodná na pokracovanie prístupu na stránku a jej používanie.

2. Správanie sa používateľov

Stránku nesmiete používať na:

 • napodobňovanie alebo prekrúcanie svojej identity, veku alebo vzťahu k inej osobe alebo entite (vrátane, ale nielen tam, kde Vás stránka vyzve na registráciu, aby ste ju mohli používať);
 • falšovanie alebo vymazávanie akýchkoľvek atribútov, legiend alebo vlastníckych označení pôvodu alebo zdroja akéhokoľvek obsahu stránky (podľa definície uvedenej v bode 3 nižšie);
 • rušenie alebo prerušenie stránky alebo serverov, prípadne sietí pripojených na stránku, alebo porušovanie akýchkoľvek požiadaviek, procedúr, princípov alebo predpisov sietí pripojených na stránku;
 • pokus získať neautorizovaný prístup na stránku alebo do počítačových systémov alebo sietí napojených na stránku;
 • klamanie (alebo pokus o klamanie) alebo ubližovanie mladistvým akýmkoľvek spôsobom;
 • zasielanie hrubých, obscénnych, nechutných, hanlivých, útočných, etnicky urážlivých alebo výhražných elektronických posolstiev (vrátane, ale nielen e-mailov alebo materiálov odoslaných spoločnosti Tarsago Slovensko, s.r.o.), alebo „unavovanie“ osôb, ktoré si neželajú dostávať od Vás poštu;
 • vykonávanie, zobrazovanie, zasielanie, distribúciu, propagáciu alebo publikáciu prieskumov, súťaží, pyramídových schém alebo reťazových listov;
 • vykonávanie, zobrazovanie, zasielanie, distribúciu, propagáciu alebo publikáciu akýchkoľvek materiálov obsahujúcich akúkoľvek žiadosť o peniaze, reklamovanie alebo vyžadovanie tovaru alebo služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tarsago Slovensko, s.r.o.;
 • mailovanie, zasielanie alebo prenos akýchkoľvek materiálov, ktoré nemáte právo mailovať, zasielať alebo prenášať (vrátane, ale nielen materiálov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretej strany, alebo ktoré sú dôvernými informáciami);
 • zhromažďovanie, používanie, prezrádzanie alebo ukladanie osobných údajov ostatných používateľov vrátane e-mailových adries;
 • porušovanie akéhokoľvek štátneho, spoločenského alebo medzinárodného zákona, dohody alebo predpisu.

Zodpovedáte za utajenie a zabezpečenie akýchkoľvek hesiel a/alebo identifikačných alebo prihlasovacích informácií súvisiacich so stránkou. Zaväzujete sa, že budete okamžite informovať Tarsago Slovensko, s.r.o., o akomkoľvek neautorizovanom použití svojho hesla alebo o akomkoľvek inom narušení bezpečnosti. 

3. Práva z duševného vlastníctva

Informácie, texty, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, videoklipy a zvukové záznamy, obchodné značky (registrované aj neregistrované), reklamy, dizajny, usporiadania, grafické rozhrania, vzhľad a pocit a kontrolné vlastnosti stránky („obsah“) sú chránené zákonmi o autorskom práve, obchodnej značke a inými zákonmi o ochrane z duševného vlastníctva.

4. Odkazy a reklama

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných osôb. Spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o., nenesie za obsah týchto webových stránok žiadnu zodpovednosť.

Webové stránky môžu obsahovať reklamy na tovar alebo služby tretích osôb. Za správnosť všetkých údajov uvedených v týchto reklamách zodpovedá zadávateľ reklamy, a nie spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o.

5. Súťaže

Spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o., na týchto webových stránkach vyhlasuje rôzne súťaže. Pravidlá týchto súťaží zverejníme pri vyhlásení súťaže.

6. Zmeny podmienok

Spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť alebo doplniť tieto podmienky.