"/> Zákaznícke číslo :: Tarsago Slovensko

Zákaznícke číslo

Zákaznícke číslo je deväťmiestne a môžete ho nájsť:

  • Vytlačené nad menom v doručovacej adrese na ponuke
  • Vytlačené nad menom v doručovacej adrese na zásielke s produktom
  • Vytlačené nad menom v doručovacej adrese v korešpondencii so zákazníkmi
  • Variabilný symbol na zloženke či upomienke