Výherca hry o vecnú cenu – set CD Slavné hlasy + CD Iveta Bartošová

Súťaž o vecnú cenu – 1x set CD Slavné hlasy + CD Iveta Bartošová prebiehala od 26. 11. 2019 do 9. 12. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 12. 2019 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.

Cena: 1x set CD Slavné hlasy + CD Iveta Bartošová

Žrebovanie: 17. 12. 2019

Výherca:
Ing. Miroslav Škorupa, 085082012

Výhercovi srdečne blahoželáme!