"/> Výhercovia 2013 :: Tarsago Slovensko

Výhercovia 2013

V tabuľke nájdete mená výhercov hier RDV za rok 2013.

Výhercovia r. 2012

Súťaž

Hodnota cien

Výhercovia
(zák. číslo)

Žrebovanie

30. hra RDV

45 800 € Zoznam výhercov 25. 6.

Okamžitá cena

8 300 € Marie Kratochvílová, Velké Meziříčí 4. 1.

Prémia za rýchlu odpoveď

20 000 € Ida Trzcionková
(331474518)
 4. 1.

Extra cena

3 300 € Václav Buczek
(805963152)
4. 1.

29. hra RDV

172 800 € Zoznam výhercov 4. 1.

Vianočná cena

3 000 € Anna Helešicová, Podivín 4. 1.