"/> Výhercovia 2014 :: Tarsago Slovensko

Výhercovia 2014

V tabuľke nájdete mená výhercov hier RDV za rok 2014.

Výhercovia r. 2013

Súťaž

Hodnota cien

Výhercovia
(zák. číslo)

Žrebovanie

Jesenná cena

2 500 €

December 2014

November 2014
32. hra RDV 151 800 € Zoznam výhercov 17. 12. 2014

Zlatá cena

2 000 € Zoznam výhercov 13. 10. 2014

32. hra RDV

45 800 € Zoznam výhercov 25. 6. 2014

31. hra RDV

125 800 € Zoznam výhercov 18. 12. 2013