Súťaž o vecnú cenu – 1x kávovar

Súťaž o vecnú cenu – 1x kávovar prebiehala od 20. 6. 2018 do 29. 6. 2018. Žrebovanie sa uskutočnilo 9. 7. 2018 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.
 

Cena: 1x kávovar

Žrebovanie: 9. 7. 2018
 

Výherca:

Meno Account
L. Kiššová 336998511
 
Výhercovi blahoželáme.