Výherca Ceny pre zákazníka roka 2017

Hra o Cenu pre zákazníka roka vo výške 1 000 € prebiehala od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017. Žrebovanie sa uskutočnilo 14. 12. 2017 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: 1 000 €

Žrebovanie prebehlo dňa: 14. 12. 2017

Výherca: I. Maté
Zákaznícke číslo: 615984620/H


Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme a želáme mu krásne Vianoce!