Výherca Expresnej ceny 700 €

Hra o Expresnú cenu prebiehala od 16. 6. 2017 do 7. 7. 2017. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla
s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol  27. 7. 2017 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 700 €

Vopred vyžrebované výherné číslo bolo žrebované 12. 2. 2017.

Výherca: E. Tarta
Zákaznícke číslo: 276002712/R

Šťastnému výhercovi blahoželáme!