Výherca Letnej ceny 600 € (2017)

Hra o Letnú cenu prebiehala od 27. 7. 2017 do 17. 8. 2017. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol 31. 8. 2017 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Výška ceny: 600 €


Žrebovanie sa konalo 22. 6. 2017
Overenie výhercu sa konalo 31. 8. 2017


Výherca: Eva Veselá
Zákaznícke číslo: 179382559/C


Výherkyni blahoželáme!