Výherca Zlatej ceny 500 € (2017)

Hra o Zlatú cenu prebiehala od 25. 9. 2017 do 26. 10. 2017. Žrebovanie  sa uskutočnilo 14. 11. 2017 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Výška ceny: 500 €


Výherca: S. Markné
Zákaznícke číslo: 503929224/H

Šťastnému výhercovi blahoželáme!