Soutěž o Okamžitou cenu (2019)

Hra o Okamžitú cenu prebiehala od 18. 2. 2019 do 15. 3. 2019.
Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol 28. 3. 2019 stanovený výherca
pod dohľadom notára.

Výška ceny: 1 000 €

Žrebovanie výherného čísla sa konalo 15. 1. 2019
Overenie výhercu sa konalo 28. 3. 2019

Výherca hry: L. Piacsek
Zákaznícke číslo: 107718825/H

Výhercovi hry srdečne blahoželáme!