Výherca hry o Jarnú cenu vo výške 1 500 €

Hra o Jarnú cenu vo výške 1 500 € prebiehala od 4. 3. 2019 do 5. 4. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 25. 4. 2019 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: 1 500 €

Žrebovanie sa konalo dňa: 25. 4. 2019

Výherca:

S. Macovei (zákaznícke číslo 388034819/H)


Výhercovi srdečne blahoželáme