Výherca hry o Prémiovú cenu 900 €

Hra o Prémiovú cenu 900 € prebiehala od 29. 11. 2019 do 20. 12. 2019. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol stanovený výherca dňa 9. 1. 2020 pod dohľadom notára.

Cena: peňažná výhra vo výške 900 €

Žrebovanie výherného čísla prebehlo 26. 11. 2019

Overenie výhercu prebehlo 9. 1. 2020

Výherca hry:
A. Baroňová (zákaznícke číslo 631313150)

Šťastnej výherkyni srdečne blahoželáme!