Výherca hry o Prestížnu cenu 2 500 €

Hra o Prestížnu cenu prebiehala od 29. 3. 2019 do 21. 5. 2019. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dne 6. 6. 2019 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Výška ceny: 2 500 €

Žrebovanie výherného čísla prebehlo 15. 1. 2019

Overenie výhercu prebehlo 6. 6. 2019

Výherca hry:

J. Sikari (Zákaznícke číslo: 648873900/H)


Výhercovi srdečne blahoželáme