Výhercovia hry o 10 elektrických strúhadiel Casena

Hra o 10 elektrických strúhadiel Casena v hodnote 40 €/kus prebiehala od 15. 3. 2019 do 5. 4. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 25. 4. 2019 automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: 10 x elektrické strúhadlo Casena v hodnote 40 €

Žrebovanie sa konalo dňa: 25. 4. 2019

Výhercovia:

  zákaznícke číslo
MUDr. J. Pavlačík  503019315
V. Juráš  125511111
M. Magurová  358093217
B. Bednáriková  767621319
E. Kolníková  487488114
A. Furčáková  53735211
Ing. J. Liška  480134418
A. Ďurejová  175916210
K. Slimáková  395716010
Ľ. Tesařík  237751217