Výhercovia hry o vecné ceny – 3x súprava zápisníkov

Súťaž o vecné ceny – 3x súprava zápisníkov prebiehala od 21. 2. 2019 do 2. 3. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 13. 3. 2019 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.

Cena: 3x súprava zápisníkov

Žrebovani:  13. 3. 2019

 

Výhercovia
V. Sofka, 138170012
B. Reingraberová, 614484002
T. Beňo, 910023512

Výhercom blahoželáme!