"/> Výhercovia presovaru Krups Espreseria Automatic EA8025 :: Tarsago Slovensko

Výhercovia presovaru Krups Espreseria Automatic EA8025

František Reis, Košice
Valeria Dukajová, Zlaté Moravce

Žrebovanie sa uskutočnilo 30. 9. 2009