"/> Výhercovia súťaže o hubársku encyklopédiu :: Tarsago Slovensko

Výhercovia súťaže o hubársku encyklopédiu

Výhercovia 4. kola súťaže, uzávierka 11. 7. 2010

 • Peter Cích, Šamorín
 • Erika Mistrikova, Nitra
 • Marta Everlingová, Bratislava

Správne odpovede:

1. Najznámejšia smrteľne jedovatá huba na Slovensku je: d) muchotrávka zelená; 2. Huby sa rozmnožujú: c) pomocou výtrusov

Výhercovia 3. kola súťaže, uzávierka 4. 7. 2010

 • Jaroslav Marton, Prešov
 • Martin Čúzy, Nitra
 • Rastislav Lévy, Košice

Správne odpovede:

1. Masliaky najčastejšie rastú:b) pod borovicami; 2. Aby sa pri sušení neznehodnotili, huby nesmú prísť do styku: a) s kovom

Výhercovia 2. kola súťaže, uzávierka 27. 6. 2010

 • Renata Lomnická, Liptovský Mikuláš
 • Dušan Turcsán, Levice
 • Alexandra Pospišilová, Brezno

Správne odpovede:

1. Hríb dubový je známy pod prezývkou: c) dubák; 2. Huby z 85 až 95% tvorí: a) voda

Výhercovia 1. kola súťaže, uzávierka 20. 6. 2010

 • Elena Šarinová, Šišov
 • Pavol Chovanec, Harmanec
 • Alexander Džegolia, Skalica

Správne odpovede:

1. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom húb, sa nazýva: b) mykológia; 2. O hubách, ktoré poznali už Aztékovia, sa šepkalo, že z nich „hovorí diabol“. Pre svoje omamné účinky sú dodnes populárne najmä medzi mladými ľuďmi a ich užívanie je vo väčšine krajín zakázané. Nazývajú sa: a) halucinogénne huby